Indien een leefloongerechtigde langer dan een maand in het buitenland verblijft, wordt de betaling van het leefloon in principe geschorst.
    Het OCMW kan evenwel beslissen om de betaling van het leefloon verder te zetten wegens uitzonderlijke omstandigheden die dit buitenlands verblijf wettigen.