Is het beroep bij de RVV tegen de beslissing tot niet- inoverwegingname van de asielaanvraag van een burger die uit een veilig land komt, en van een meervoudige asielaanvraag, opschortend?

Fields

md xs sm lg