Hoe en wanneer moet het OCMW de besteding van deze middelen "convector" verantwoorden?

Fields

md xs sm lg