De betaling van het leefloon gebeurt per week, per veertien dagen of per maand naar keuze van het OCMW, steeds op een vaste datum of dag, door middel van een postassignatie, een circulaire cheque of een overschrijving.
    Uitzonderlijk kan de betaling ook rechtstreeks aan de betrokkene gebeuren.