Van zodra betrokkene de maximumgrens van 4 weken verblijf in het buitenland bereikt heeft, wordt elke nieuwe periode van verblijf in het buitenland niet meer per kalenderweek, maar per dag berekend.

  Vanaf elke dag dat de geoorloofde periode wordt overschreden, wordt de uitbetaling van het leefloon geschorst.

   

  Voorbeeld:

  Betrokkene verblijft in maart 10 dagen in het buitenland = aanrekening 1 week;

  betrokkene verblijft in mei 17 dagen in het buitenland = aanrekening 2 weken;

  betrokkene verblijft in juli 9 dagen in het buitenland = aanrekening 1 week;

  betrokkene verblijft in september 5 dagen in het buitenland = schorsing leefloon 5 dagen.

  De uitbetaling van het leefloon wordt gedurende deze 5 dagen geschorst omdat het totaal van 4 weken verblijf in het buitenland is overschreden.