Hoe is het budget dat aan de OCMW's werd toegekend in het kader van de maatregel "gasconvectoren" verdeeld?

Fields

md xs sm lg