Om deel te kunnen nemen aan het project moet iedere OCMW een aanvraag voor betoelaging indienen bij de POD Maatschappelijke Integratie. De uiterste inschrijfdatum hiervoor is 31 maart 2023. Aanvragen ná deze datum komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

  https://forms-mi-is.be/form/aanvraag-voor-betoelaging-in-het

  Van eind februari tot midden maart volgen er gratis online infosessies voor alle geïnteresseerde OCMW-medewerkers. Dit kunnen maatschappelijk werkers, diensthoofden of leden van het BCSD zijn. Deze sessies organiseren we vijf keer in het Nederlands en vijf keer in het Frans.

  Iedere sessie duurt 1 à 1,5 uur.

  Inhoud van de module:

  • Korte toelichting van de wetenschappelijke achtergrond van de REMI-tool
  • Uitgebreide demo en toelichting van het gebruik van REMI (toegang, gebruikersrollen, manier van invullen van het basisdossier en berekening van het maandbudget, belang van een afsprakenkader)
  • Toegang tot de helpdesk
  • Toelichting en ontsluiting achterliggend didactisch materiaal
  • Warme uitnodiging voor een verdiepingsmodule op locatie of een online verdiepingsmodule (zie hieronder)

  Inschrijven voor een infosessie kan via volgende link https://www.referentiebudget.be/kalender

   

  De inschrijvingen voor deelname aan het project worden afgesloten op 31 maart 2023. Alle deelnemende OCMW’s krijgen vanaf 17 april een raamcontract (samenwerkings- en verwerkersovereenkomst) en een toetredingsdocument van Thomas More. Besturen die hun contract ondertekend terug bezorgen aan CEBUD, krijgen van 1 mei 2023 toegang tot de tool.

  Het is niet mogelijk om vóór 1 mei toegang te krijgen tot de tool onder de vorm van een proeflicentie. Uiteraard kunnen besturen zich inhoudelijk wel voorbereiden op basis van het educatief materiaal dat beschikbaar is op de projectwebsite www.remiredi.be

  Tijdens de maanden mei en juni 2023 worden verdiepingsmodules aangeboden aan alle OCMW-medewerkers van de deelnemende OCMW’s. Deze verdiepingsmodules worden gratis aangeboden. Na afloop worden tegen betaling broodjes aangeboden voor wie dit wenst. De verdiepingsmodules worden live georganiseerd in elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), vijf keer in het Nederlands, vijf keer in het Frans en twee keer in het Nederlands en het Frans in BHG. Daarnaast voorzien we enkele momenten om deze verdiepingsmodule online te volgen.   

  Iedere sessie duurt 2,5 à 3 uur.

  Inhoud van de module:

  • Referentiebudgetten: theoretische en methodische achtergrond, samenstelling, hoogte en gebruik
  • Hoe REMI correct gebruiken binnen de hulpverlening om op maat van iedere gezinssituatie behoeftigheid vast te stellen en de hoogte van de Aanvullende Financiële Steun (AFS) te bepalen
  • Het belang van een goed afsprakenkader bij het gebruik van de tool om behoeftigheid vast st stellen en AFS toe te kennen. 

  Zodra de kalender voor de verdiepingsmodule bekend is, wordt deze gepubliceerd op https://www.remiredi.be; via dewelke ook kan worden ingeschreven.

   

  In het najaar van 2023, het voorjaar en najaar van 2024 worden er online herhaalopleidingen aangeboden voor OCMW-medewerkers (zoals nieuwe medewerkers) van de deelnemende OCMW’s die nog niet de mogelijkheid kregen om een opleiding te volgen.

   

  De inhoud van de herhaalopleidingen is gelijk aan die van de verdiepingsmodule:

  • Referentiebudgetten: theoretische en methodische achtergrond, samenstelling, hoogte en gebruik
  • Hoe REMI correct gebruiken binnen de hulpverlening om op maat van iedere gezinssituatie behoeftigheid vast te stellen en de hoogte van de Aanvullende Financiële Steun (AFS) te bepalen
  • Het belang van een goed afsprakenkader bij het gebruik van de tool om behoeftigheid vast st stellen en AFS toe te kennen.