Het aantal liters dat in aanmerking moet worden genomen per woning wordt berekend volgens de volgende formule: het totaalbedrag van de liters brandstof die in aanmerking komt, vermeld op de factuur / het aantal woningen van het appartement waarop de factuur betrekking heeft.