De terugbetaling van de huisvestingskosten is afhankelijk van de gemaakte kosten en bedraagt maximaal het maandbedrag van de leeflooncategorie “alleenstaande”.