Indien een OCMW-cliënt beschikt over meerdere schulddossiers ( één in het kader van elektriciteit, één in het kader van gas, …) moeten we dit beschouwen als één dossier of als meerdere?

Fields

md xs sm lg