Indien er leefloon wordt teruggevorderd van een persoon met wie een GPMI werd afgesloten en die met terugwerkende kracht recht heeft op een werkloosheidsuitkering, wordt de bijzondere toelage van 10% dan ook teruggevorderd?

Fields

md xs sm lg