Neen. De financiële steun, toegekend via de REMI-tool, heeft geen terugvorderbaar karakter. Het gaat om steun die wordt toegekend om ervoor te zorgen dat de betrokkene een waardig leven kan leiden en toegang kan hebben tot een aantal goederen en diensten en niet tot terugvorderbare steun.