Kan de spi-vrijstelling toegepast worden voor studenten die al aan het werk zijn vooraleer ze gerechtigd zijn op een leefloon ?

Fields

md xs sm lg