Kan het uitbetaalde leefloon bij de betrokkene teruggevorderd worden?

Fields

md xs sm lg