Ja, dit kan, maar enkel en alleen in de volgende gevallen:
  - A) bij een herziening met terugwerkende kracht omwille van
  1. gewijzigde omstandigheden die een invloed hebben op het recht op leefloon (bv. betrokkene meldt
  dat hij sedert vorige maand niet meer alleenwoont, maar samenwoont)
  2. een wijziging van het recht door een wettelijke of reglementaire bepaling
  3. een juridische of materiele vergissing van het OCMW
  4. verzuim, onvolledige of onjuiste verklaringen van de betrokkene
  - B) als de betrokkene de beschikking krijgt over inkomsten wegens rechten die hij bezat tijdens de periode dat hij een leefloon ontving


  Referenties: Wetteksten: artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie