Neen, de toekenning van een verwarmingstoelage voor huisbrandolie in bulk en bulkpropaangas sluit de toekenning uit van een verwarmingstoelage voor huisbrandolie aan de pomp en verwarmingspetroleum (c) aan de pomp, en omgekeerd. Het gaat om de meest gebruikte verwarmingswijze.