Kunnen kinderen met een zware handicap dubbel geteld worden bij het bepalen van het aantal “ personen ten laste”, zoals bij de berekening van de inkomstenbelastingen ?

Fields

md xs sm lg