Neen, er is niet voorzien dat kinderen met een zware handicap dubbel tellen bij de vaststelling van het aantal personen ten laste van de onderhoudsplichtige. Zulks geldt enkel bij de berekening van de inkomstenbelastingen.