Neen, de maatregel heeft betrekking op personen die zelf de stijging van de in aanmerking komende brandstoffen ondergaan. De toelage mag dus niet worden toegekend aan personen: - die in een rusthuis wonen; - die in een opvangtehuis wonen; - die in een ziekenhuis verblijven; - of in gelijk welke andere woning waar de personen verblijfskosten betalen of die werkingssubsidies genieten.