Een leefloonbegunstigde die langer dan één maand in het buitenland wil verblijven, moet het OCMW hiervan vóór zijn vertrek op de hoogte brengen. Hij moet aan het OCMW de reden van het verblijf opgeven en de duur ervan. Als een leefloonbegunstigde langer dan één maand in het buitenland verblijft, kan dit gevolgen hebben voor de betaling van zijn leefloon.