Moet elke aanvraag tot het bekomen van een leefloon geregistreerd worden?

Fields

md xs sm lg