Dat hangt af van het soort partnerschap. Voor sommige partnerschappen is geen overheidsopdracht nodig (bv. een partnerschap met een gemeente), voor andere is een opdracht vereist, en nog andere kunnen vallen onder de uitzonderingen van de wet inzake overheidsopdrachten. Het is aan jou om de situatie te analyseren naar gelang van het soort partnerschap (welke organisatie? welke opdracht? welk bedrag? enz.) en om de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven, die op dezelfde manier van toepassing is als een OCMW. Alle documenten in verband met het partnerschap (contractdocumenten, overeenkomst, enz.) moeten toegankelijk zijn en ter beschikking blijven van de POD MI of de Financiële Controleur in geval van een audit.