Staat er een beperking op het bedrag van de kosten van het leefloon dat het OCMW kan terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen ?

Fields

md xs sm lg