Vanaf wanneer wordt de nieuwe procedure van de SPI-vrijstelling zoals bepaald in het koninklijk besluit van 25 april 2014 van toepassing ?

Fields

md xs sm lg