Het is mogelijk om een project in te dienen dat nog in de "analysefase" zit, waarbij een onderdeel van het project bestaat uit het uitwerken van een structuur voor het verdere project.
    Het is hierbij wel belangrijk om na te denken over wat het gewenste eindpunt is van deze analysefase en op deze manier doelstellingen te formuleren.
    Formuleer hierbij zeker in de mate van het mogelijke een goede onderbouwing en beschrijving van de context, zodat de jury zich hierop kan baseren wanneer zij beslissen over de toekenning van projectmiddelen.