Ook kleine OCMW's mogen een aanvraag indienen binnen deze projectoproep, maar zij moeten dan samenwerken met andere OCMW's om de minimumdrempel van 10.000 inwoners te halen.
    Meer informatie hierover vind je in de infobrochure van de projectoproep.

    Het aantal inwoners wordt vastgesteld op basis van de informatie die beschikbaar is op de Belgische statistieksite Statbel.