OCMW's die onder een financieel beheersplan vallen, kunnen ook een project indienen. 
    Projecten met een looptijd van één jaar behoeven niet te worden gecofinancierd. Voorts hoeft de vanaf het tweede jaar vereiste medefinanciering niet noodzakelijkerwijs uit eigen middelen te komen: zij kan ook van een derde partner afkomstig zijn.
    Ten slotte kan de algemene voorwaarde van duurzaamheid van het project worden bereikt door andere criteria dan financiering: een investering in vaardigheden, bijvoorbeeld, kan duurzaam zijn zolang wordt voorzien dat de door de maatschappelijk werkers verworven vaardigheden op regelmatige basis zullen worden doorgegeven aan nieuwe maatschappelijk werkers; een investering in een toegankelijke website (inclusion by design) zal ook een investering zijn die duurzaam kan zijn na de financiering van de aanpassingen aan de website, zolang de website nadien naar behoren wordt geactualiseerd, enz.
    Wij verwijzen ook naar de informatiebrochure.