Projecten die vooral gericht zijn op het zoeken naar werk (CV schrijven, enz.) vallen onder de regionale bevoegdheid voor werkgelegenheid. Dit soort projecten zou beter passen in een oproep tot het indienen van projecten die erop gericht zijn werklozen te activeren en hen te steunen bij het zoeken naar werk.

    Workshops die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het brede zin zouden wel passen in de doelstellingen van deze projectoproep.