Neen, niet in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Kolen, stadsgas en elektriciteit maken immers geen deel uit van de brandstoffen die in aanmerking komen en het staat de OCMW's vrij om in die zin een toelage toe te kennen in het kader van de maatschappelijke dienstverlening.