Op het niveau van de 3de categorie (personen met schuldenlast in schuldbemiddeling of in collectieve schuldenregeling) wordt bepaald dat het OCMW het bedrag van de verwarmingstoelage rechtstreeks betaalt aan de leverancier. Wanneer de factuur voldaan is, wordt de toelage aan de betrokkene gestort.