Neen, de onroerend goederen van het gezin moeten niet in aanmerking worden genomen voor de eerste categorie.