De aanvrager moet aan de wettelijke voorwaarden voldoen op het ogenblik van de aanvraag.