Binnen een termijn van 60 dagen vanaf de leveringsdatum van de in aanmerking komende brandstof.