De rest van de toelage moet worden ingegeven op naam van de hoofdbegunstigde, zelfs wanneer hij overleden is. De overlevende echtgenoot blijft secundaire begunstigde.