Het bedrag van de installatiepremie is steeds het maandbedrag van de leeflooncategorie "persoon met gezinslast", ongeacht de werkelijke categorie.