In Vlaanderen gebruiken momenteel 45 besturen REMI actief in hun hulpverlening. Deze gebruikers worden niet automatisch ingeschreven in dit project. Ze moeten dus zelf een aanvraag voor de toelage indienen via de inschrijflink https://forms-mi-is.be/form/aanvraag-voor-betoelaging-in-het.

     

    Hun bestaande contract wordt dan stopgezet en vervangen door een nieuw (raam)contract, zodat toegekende REMI-steun van na 1 mei 2023 in aanmerking kan worden genomen voor betoelaging door de projectsubsidie.

    CEBUD voorziet een migratietraject zodat bestaande dossiers worden overgezet naar de vernieuwde tool. CEBUD contacteert hen rechtstreeks over de planning en werkwijze hieromtrent.