Wat wordt bedoeld met "een tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen"?

Fields

md xs sm lg