Sinds 2010 moeten de categorieën van begunstigden geen stappen meer ondernemen. Deze toekenning is geautomatiseerd door de Federale Overheidsdienst Economie. Via de kruising van databanken met gegevens over mogelijke rechthebbenden en gegevens aanwezig bij de energieleveranciers gebeurt deze toekenning aldus automatisch. In principe zou het afleveren van een attest dan ook niet meer nodig zijn.