Welk OCMW is bevoegd voor een persoon die eerst in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef en vandaar werd opgenomen in een erkend centrum voor ontwenning van druggebruik?

Fields

Long question

Welk OCMW is bevoegd voor een persoon die eerst in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef en vandaar rechtstreeks zonder onderbreking is overgebracht naar een erkend centrum voor ontwenning van druggebruik waar hij momenteel verblijft ? Deze persoon was op datum opname in het erkend centrum voor ontwenning van druggebruik afgevoerd van ambtswege.
md xs sm lg