Veelgestelde vragen

 1. Andere subsidies: Wat is het Europese Relanceplan, het Europese Herstelplan, het RRF?

  Het Europese relanceplan (The Recovery and Resilience Facility of RRF) is een tijdelijk herstelinstrument om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie te verzachten en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer, veerkrachtiger en beter voorbereid te maken op de uitdagingen en kansen van de groene en digitale transitie.

  Dankzij het Europese relanceplan besliste de Federale Overheid om 30 miljoen euro te besteden aan het project "e-inclusion for Belgium". Het is één van de vele projecten uit het Belgisch Herstelplan dat tot doel heeft om bestaande digitale ongelijkheden te verminderen en digitale insluiting van kwetsbare groepen te realiseren.

 2. Financiering: Moet een project financieel starten in november 2022 wanneer je dit jaar een aanvraag indient?

  Nee, dit moet niet.
  Een project moet financieel starten na de startdatum, maar dit moet niet in november zijn. Indien jullie project bijvoorbeeld in januari van start wil gaan, is dit ook mogelijk. Dit mag gewoon opgenomen worden in jullie projectverloop.
  Wees je ervan bewust dat projecten enkel kunnen lopen binnen de gestelde projecttermijnen. Indien een project later start, zal dit een kortere looptijd hebben, omdat dit ook ten laatste moet eindigen op de vooropgestelde einddatum (oktober van 2023, 2024 of 2025).

 3. Partnerschappen: Wij zijn een organisatie die al ervaring heeft met het werken rond e-inclusie. Mogen wij een projectaanvraag indienen?

  De aanvragen dit jaar kunnen enkel vanuit OCMW’s ingediend worden, maar samenwerkingsverbanden worden sterk aangemoedigd.
  Hopelijk houdt deze voorwaarde jullie niet tegen, maar bevordert dit de samenwerking met OCMW’s.

  De aanvrager moet dus een OCMW zijn, maar de partners mogen steden, gemeenten, vzw’s … zijn.
  Een vereiste is dan wel dat er een intentieverklaring ondertekend werd door alle partners.
  Op onze website vind je alle informatie over de projectoproep
  Lees hierbij zeker onze infobrochure voor meer info over de beoogde doelgroepen, partnerschappen, enzovoort.

 4. Financiering: Zijn de vermelde minimum- en maximumbedragen van de subsidies per jaar? Of moet je dit bedrag over meerdere jaren verspreiden wanneer je een project hebt van meerdere jaren.

  De vermelde bedragen in het overzicht zijn de minimum- en maximumbedragen per jaar.
  In een tweede of derde jaar kan je terug ditzelfde bedrag aanvragen.
  Vanaf het tweede jaar dient een project wel 20% cofinanciering aan te tonen (zie de infobrochure voor alle uitleg hierover) en een project moet een positieve evaluatie krijgen voordat het verdergezet kan worden na elk jaar.

 5. Financiering: Mogen wij een percentage van onze eigen VTE inbrengen voor de subsidie? Mogen wij een percentage van onze eigen VTE inbrengen als cofinanciering vanaf het 2de jaar?

  Een eigen VTE (voltijdequivalent) inschakelen is toegestaan, maar het is belangrijk om dan extra aandacht te hebben voor het verbod op dubbelfinanciering. Een personeelslid mag (voor het gespecificeerde deel van diens job) nooit zowel vanuit het project als vanuit de organisatie betaald worden.

  Zorg hierbij dat je zeker ook oog hebt voor de aandachtspunten voor personeelskosten:

  •    Je moet kunnen aantonen dat dit personeel daadwerkelijk voor het project werkt voor welk percentage van een VTE (bijvoorbeeld met een tijdsrooster);
  •    Het personeelslid mag pas ingebracht worden als kost vanaf de start van het project (ten vroegste november 2022);
  •    De financiering moet duidelijk aangegeven worden in het financieel overzicht en er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering.

  Wanneer de loonkost van een VTE ingebracht wordt als cofinanciering, is het belangrijk om deze kost duidelijk weer te geven als “inkomst” (= de financiering voor de loonkost die de organisatie aan het project besteedt) en als “uitgave” (= de uitbetaling van deze loonkost als uitgave).
  Het is ook belangrijk dat je kadert wat de bron is van deze financiering (komt dit vanuit het OCMW? De gemeente? Een andere financieringsbron?).

  Indien de organisatie in de toekomst van plan is om deze persoon te behouden voor de verderzetting van het project, kan dit een argument zijn in het duurzaamheidsaspect van de aanvraag.

 6. Financiering: Mag een aanvraag ingediend worden door iemand uit de gemeente, bv. de welzijnsdienst of de stuurgroep IT, in naam van het OCMW? Mogen wij dan een percentage van die voltijdequivalent (VTE) inbrengen?

  Een aanvraag kan inderdaad via een machtiging van het OCMW ingediend worden door een andere partner.
  Let er wel op dat u steeds let op de aandachtspunten voor personeelskosten. Zo kunnen enkel uitgaven vanaf de officiële startdatum van het project ingediend worden.
  De verloning voor de tijd die gespendeerd werd aan het uitwerken van de aanvraag kan dus niet ingediend worden als uitgave, omdat deze voor de startdatum van het project valt. 

 7. Financiering: Kunnen personeelskosten ingebracht worden als uitgave?

  Personeelskosten kunnen ingebracht worden, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat dit personeelslid mee aan het project werkt en dit aan welk percentage van een voltijdsequivalent (VTE) (vb. met een tijdsschema). De kosten starten vanaf of na november 2022. Zij mogen niet reeds gesubsidieerd worden vanuit een andere bron (verbod op dubbelfinanciering).

md xs sm lg