De POD MI zal zowel een financiële als een kwalitatieve controle uitvoeren. Er zal een kruiscontrole worden uitgevoerd tussen de gegevens van de behoeftediagnose zoals uitgevoerd door de REMI-tool en de verklaringen van de OCMW's in het Uniek Jaarverslag. Het doel van deze controle is na te gaan of de REMI-tool daadwerkelijk gebruikt werd, wat een voorwaarde voor het verkrijgen van bijkomende steun van de POD MI is, en of het gesubsidieerde bedrag niet hoger is dan het negatieve saldo zoals berekend door de REMI-tool. Daarnaast zullen de gebruikelijke controles op het gebruik van subsidies worden uitgevoerd. Concreet zal de controle gebeuren door een “on-desk” controle op basis van de rapportage via het Uniek Jaarverslag. Er zal geen inspectie worden uitgevoerd. De POD MI analyseert momenteel de rapportagemodaliteiten zodat de rapportage via het Uniek Jaarverslag voor de OCMW's zo eenvoudig mogelijk zal verlopen. Deze rapportage zal begin maart 2024 opengesteld worden voor de OCMW’s. Voor het einde van 2023 zal er een handleiding beschikbaar zijn.