Voor het gebruik van REMI/REDI wordt een jaarlijkse licentieprijs aangerekend.  In de licentieprijs zijn inbegrepen: de update van de referentiebudgetten, het onderhoud en de update van de tool en de bijhorende software, een helpdesk, de verschillende opleidingsmodules (zie 2.1), de integratie in de bestaande software).  De licentieprijs van REMI wordt bepaald op basis van het inwoneraantal van de gemeente en op basis van het aantal deelnemende OCMW’s. De prijs is onafhankelijk van het aantal dossiers of gebruikers. Ieder jaar wordt de licentieprijs geïndexeerd aan de hand van de Agoria-loonindex.

  Er zijn 4 staffels op basis van inwoneraantal:

  • 0-14.999 inwoners – blauwe lijn in grafiek
  • 15.000 – 49.999 inwoners – oranje lijn in grafiek
  • 50.000-100.000 inwoners – grijze lijn in grafiek
  • >100.000 inwoners – gele lijn in grafiek

  Er zijn 12 prijsvorken voorzien op basis van het aantal deelnemende besturen (van 50 deelnemende tot 581 deelnemende OCMW’s).

  *De licentiekost wordt jaarlijks geïndexeerd met behulp van de Agoria-loonindex.

  Bovenstaande grafiek toont het verloop van de licentieprijs. De grafiek toont een aanzienlijke daling van de licentieprijs wanneer 100 besturen deelnemen aan dit project.

  Op basis van de interesse en vragen die we tot op vandaag kregen, schatten we in dat minimaal 150 besturen zullen deelnemen. In dat geval bedraagt de jaarlijkse licentieprijs (excl. btw) afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente

  • 0 -14999                                                            € 2.997
  • 15000-49999                                                   € 3.621
  • 50000-100000                                                € 4.496
  • > 100000                                                           € 5.994

   

  In het geval er dubbel zoveel (300) OCMW’s deelnemen bedraagt de licentieprijs (excl. btw)

  • 0 -14999                                                            € 1.560
  • 15000-49999                                                   € 1.885
  • 50000-100000                                                € 2.340
  • > 100000                                                           € 3.120

   

  Voor OCMW’s die deelnemen tijdens deze projectperiode (2023-2024) zijn er daarna geen verplichtingen. Zij kunnen te allen tijden het contract opzeggen indien gewenst. Afhankelijk van het aantal OCMW’s dat REMI verder wenst te gebruiken vanaf 01.01.2025, wordt een prijs bepaald aan de hand van dezelfde bovengenoemde criteria. Alle OCMW’s zullen in november 2024 worden gecontacteerd met de vraag of zij de licentie van REMI wensen te verlengen vanaf 2025. Op basis hiervan wordt een nieuwe samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst uitgewerkt met daarin de aangepaste licentieprijs.