De prijs die in aanmerking moet worden genomen, is de prijs die in ieder afzonderlijk geval gefactureerd wordt. Onder gefactureerde prijs moet worden verstaan: - de prijs inclusief BTW; - de werkelijk betaalde prijs: als de betrokkene een korting heeft genoten, wordt het bedrag van de korting afgetrokken van het basisbedrag. De toevoeging mag niet in aanmerking worden genomen, wanneer deze apart vermeld wordt van de brandstof die in aanmerking wordt genomen.