Het activeringstraject kan geformaliseerd worden aan de hand van een GPMI of een ander begeleidingsinstrument dat het OCMW zelf kiest. Er worden dus geen vormvereisten opgelegd.

    De maatschappelijk werker is het best geplaatst om de inhoud van het activeringtraject samen met de betrokken persoon te bepalen, alsook om afspraken te maken over de opvolging en de vorm van het activeringstraject.

    Het activeringstraject kan erop gericht zijn om het inkomen te verhogen aan de hand van een traject naar tewerkstelling maar kan er ook op gericht zijn om drempels die een volwaardige deelname aan de samenleving verhinderen, weg te werken en te werken aan bv. taal, persoonlijke ontwikkeling, budgetbeheer, ….