De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s voorziet niet expliciet in een schorsing. Echter, als de persoon afwezig is van het grondgebied, zijn de voorwaarden voor de maatschappelijke dienstverlening niet langer voldaan.