Veelgestelde vragen

 1. Wat is het gevolg van de Staatshervorming op de mogelijkheid om een persoon aan te werven met toepassing van de startbaanovereenkomst in het kader van de clusterwerking?

  De mogelijkheid voor de aanwerving van een jongere in het kader van de startbaanovereenkomst is een uitvoering is van de partnershipovereenkomst die betrekking heeft op clusters gericht op socio-professionele inschakeling. Als gevolg van de zesde Staatshervorming behoort deze materie voortaan tot de bevoegdheid van de regio’s.

  Startbaanovereenkomsten die werden opgestart in het kader van de clusterovereenkomsten 2014, zullen verder gesubsidieerd worden tot einde contract.

  Referentie: Partnership-overeenkomst tussen de federale Staat en de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie betreffende de tewerkstelling van jongeren met een startbaanovereenkomst in het kader van het federaal globaal project «Interculturele bemiddeling bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ondersteuning van de inschakeling bij de clusters van openbare centra voor maatschappelijk welzijn», gesloten in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.

 2. Wat is het gevolg van de Staatshervorming op de mogelijkheid om een persoon aan te werven met toepassing van de startbaanovereenkomst in het kader van de clusterwerking?

  De mogelijkheid voor de aanwerving van een jongere in het kader van de startbaanovereenkomst is een uitvoering van de partnershipovereenkomst die betrekking heeft op clusters gericht op socio-professionele inschakeling. Als gevolg van de zesde Staatshervorming behoort deze materie voortaan tot de bevoegdheid van de regio’s.

  Startbaanovereenkomsten die werden opgestart in het kader van de clusterovereenkomsten 2014, zullen verder gesubsidieerd worden tot einde contract.

  Referentie: Partnership-overeenkomst tussen de federale Staat en de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie betreffende de tewerkstelling van jongeren met een startbaanovereenkomst in het kader van het federaal globaal project «Interculturele bemiddeling bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ondersteuning van de inschakeling bij de clusters van openbare centra voor maatschappelijk welzijn», gesloten in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.

 3. Kunnen er nog aanvragen voor erkenningen als federaal inschakelingsbedrijf/innovatief project in de sociale economie ingediend worden na 1 juli 2014?

  De bestaande federale reglementering blijft van toepassing tot een gewest of gemeenschap beslist tot wijzigingen of nieuwe regels ter zake.

  Aanvragen voor erkenningen of verlengingen van erkenningen als federaal inschakelingsbedrijf/innoverend project in de sociale economie kunnen vanaf 1 januari 2015 ingediend worden bij de regionale bevoegde administraties. De respectievelijke contactpersonen zijn:

  ð Voor Vlaanderen: Evelien De Ras

  02/553 09 51

  evelien.deras@wse.vlaanderen.be

  ð Voor Brussel: Georges Van den hende

  02/204 25 54

  gvandenhende@sprb.irisnet.be

  ð Voor Wallonië: Pascale-Emmanuelle Bastin

  081/334365

  pascaleemmanuelle.bastin@spw.wallonie.be

md xs sm lg