Veelgestelde vragen

 1. Kan een dienst voor schuldbemiddeling toegang krijgen tot de KSZ-stromen?

  De stromen van de KSZ zijn toegankelijk voor de werknemers en mandatarissen van de OCMW’s bij de uitoefening van hun missies en dit in overeenstemming met de toegangsmachtigingen toegekend door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Volgens deze gedachtegang kan een dienst voor schuldbemiddeling van een OCMW of die handelt onder het gezag van een OCMW toegang hebben tot de stromen van de KSZ binnen het strikte kader van zijn missies.

 2. Wat zijn de EMAS-doelstellingen van de POD?

  In 2009 heeft de POD Maatschappelijke Integratie 7 doelstellingen vastgelegd voor zijn milieubeheersysteem: 5 directe doelstellingen en 2 indirecte doelstellingen. De directe doelstellingen hebben betrekking op de activiteiten van de POD MI betreffende het milieu: elektriciteitsverbruik, papierverbruik, productie van afval en sorteren, mobiliteit, beleid van duurzame aankopen. De indirecte doelstellingen hebben betrekking op de impact in verband met de hulpprogramma's van de POD: het programma GSB (Grootstedenbeleid) en het Gas- en Elektriciteitsfonds bestemd voor de sociale steuntrekkers. Dezelfde doelstellingen werden verlengd in 2012, voor de tweede EMAS-cyclus (2012-2014). Het jaar 2015 opent de derde cyclus, met opnieuw 7 doelstellingen : het programma FEAD komt in de plaats van het programma GSB en een doelstelling compensatie carbon komt er bij.

  Sleutelwoorden: doelstellingen EMAS, compensatie carbon

  Systemen: -

  Referenties: Milieubeleid van de POD Maatschappelijke Integratie van 23/09/2013

  Contactpersoon: Jean-Marc Dubois – tel.: 02/508 85 08 – jean-marc.dubois@mi-is.be (FR)

 3. Waarom EMAS in de federale administraties?

  In juli 2005 heeft de Ministerraad, op voorstel van Els Van Weert, voormalig Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling, uitgevaardigd dat alle federale administraties het certificaat moesten behalen voor 2010.

  In 2009 en 2011 hebben de Ministers dit engagement bevestigd, hoewel, tot op vandaag, nog niet alle FOD/POD het certificaat hebben behaald.

  Sleutelwoorden: certificaat

  Systemen: -

  Referenties: Ministerraad: juli 2005, april 2009, oktober 2009 en september 2011

  Contactpersoon: Jean-Marc Dubois – tel.: 02/508 85 08 – jean-marc.dubois@mi-is.be (FR)

 4. Wat is EMAS?

  EMAS is een Europees label in verband met milieubeheer, de afkorting van "Eco-Management and Audit Scheme" (in het Nederlands: "milieubeheer- en auditsysteem"). Dit systeem maakt het de organisaties mogelijk om hun prestaties op milieuvlak te evalueren en te verbeteren.

  Sleutelwoorden: milieu, label, audit

  Systemen: -

  Referenties: verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en van de Raad van 25/11/2009 (reglement EMAS III)

  Contactpersoon: Jean-Marc Dubois – tel.: 02/508 85 08 – jean-marc.dubois@mi-is.be (FR)

 5. Dient het OCMW een schuldbemiddelingsdienst te hebben om gebruik te kunnen maken van artikel 4 van de wet van 4 september 2002 (subsidie personeelskosten)?

  Ja, het OCMW dient:

  - ofwel zelf erkend te zijn als schuldbemiddelingsdienst;

  - ofwel een overeenkomst te sluiten met een erkend bemiddelaar of erkende bemiddelingsdienst.

  Indien het OCMW niet beschikt over een erkenning of een contract, heeft deze geen recht op de subsidie in het kader van artikel 4 maar wel op de subsidie van artikel 6 (subsidie financiële maatschappelijke dienstverlening – energiebeleid).

 6. Wat is het gevolg van de Staatshervorming op de mogelijkheid om een persoon aan te werven met toepassing van de startbaanovereenkomst in het kader van de clusterwerking?

  De mogelijkheid voor de aanwerving van een jongere in het kader van de startbaanovereenkomst is een uitvoering is van de partnershipovereenkomst die betrekking heeft op clusters gericht op socio-professionele inschakeling. Als gevolg van de zesde Staatshervorming behoort deze materie voortaan tot de bevoegdheid van de regio’s.

  Startbaanovereenkomsten die werden opgestart in het kader van de clusterovereenkomsten 2014, zullen verder gesubsidieerd worden tot einde contract.

  Referentie: Partnership-overeenkomst tussen de federale Staat en de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie betreffende de tewerkstelling van jongeren met een startbaanovereenkomst in het kader van het federaal globaal project «Interculturele bemiddeling bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ondersteuning van de inschakeling bij de clusters van openbare centra voor maatschappelijk welzijn», gesloten in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.

 7. Wat is het gevolg van de Staatshervorming op de mogelijkheid om een persoon aan te werven met toepassing van de startbaanovereenkomst in het kader van de clusterwerking?

  De mogelijkheid voor de aanwerving van een jongere in het kader van de startbaanovereenkomst is een uitvoering van de partnershipovereenkomst die betrekking heeft op clusters gericht op socio-professionele inschakeling. Als gevolg van de zesde Staatshervorming behoort deze materie voortaan tot de bevoegdheid van de regio’s.

  Startbaanovereenkomsten die werden opgestart in het kader van de clusterovereenkomsten 2014, zullen verder gesubsidieerd worden tot einde contract.

  Referentie: Partnership-overeenkomst tussen de federale Staat en de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie betreffende de tewerkstelling van jongeren met een startbaanovereenkomst in het kader van het federaal globaal project «Interculturele bemiddeling bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ondersteuning van de inschakeling bij de clusters van openbare centra voor maatschappelijk welzijn», gesloten in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.

 8. Kunnen er nog aanvragen voor erkenningen als federaal inschakelingsbedrijf/innovatief project in de sociale economie ingediend worden na 1 juli 2014?

  De bestaande federale reglementering blijft van toepassing tot een gewest of gemeenschap beslist tot wijzigingen of nieuwe regels ter zake.

  Aanvragen voor erkenningen of verlengingen van erkenningen als federaal inschakelingsbedrijf/innoverend project in de sociale economie kunnen vanaf 1 januari 2015 ingediend worden bij de regionale bevoegde administraties. De respectievelijke contactpersonen zijn:

  ð Voor Vlaanderen: Evelien De Ras

  02/553 09 51

  evelien.deras@wse.vlaanderen.be

  ð Voor Brussel: Georges Van den hende

  02/204 25 54

  gvandenhende@sprb.irisnet.be

  ð Voor Wallonië: Pascale-Emmanuelle Bastin

  081/334365

  pascaleemmanuelle.bastin@spw.wallonie.be

 9. Moet het OCMW de bewijsstukken in papieren vorm bewaren?

  Het OCMW kan de bewijsstukken van de gegevens die de aanvraag van een verwarmingstoelage betreffen ook in elektronische vorm opslaan (bijvoorbeeld via printscreen). Deze stukken dienen wel consulteerbaar te zijn bij een controle van de inspectiedienst. Alle informatie die verkregen wordt via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst niet meer op een andere manier te worden bewezen.

md xs sm lg