Veelgestelde vragen

  1. Wat zijn de voorwaarden voor het recht op een installatiepremie in het kader van de organieke wet?

    Personen die een vervangingsinkomen genieten ten laste van de sociale zekerheid of een uitkering ten laste van een stelsel van sociale bijstand alsook de personen die een inkomen hebben dat lager ligt dat de categoriebedragen leefloon, verhoogd met 10%, hebben eenmaal in hun leven recht op een installatiepremie indien zij hun hoedanigheid van dakloze verliezen door een woonst te betrekken die hen als hoofdverblijfplaats dient.

md xs sm lg