Veelgestelde vragen

  1. Kan een persoon aan wie een open terugkeerplaats in een opvangcentrum werd toegewezen (IT 207 in het wachtregister) maar er niet verblijft, een beroep doen op dringende medische hulp via een OCMW?

    Ja. Fedasil blijkt de toekenning van een open terugkeerplaats nooit te schrappen in het wachtregister (IT 207). Indien de persoon dus niet verblijft in het opvangcentrum, dan kan het OCMW de dringende medische hulp toekennen en zal deze ook binnen de gebruikelijke grenzen door de Staat ten laste worden genomen.

md xs sm lg