Veelgestelde vragen

 1. Hoe moeten de OCMW's de facturen behandelen die elkaar snel opvolgen om problemen met de berekening te vermijden?

  Wanneer een factuur wordt ingevoerd in een formulier van de informaticatoepassing voert het programma een berekening uit op basis van de bestaande informatie die opgeslagen is in de databank voor dezelfde hoofdbegunstigde. Opdat een toelage opgeslagen wordt in de databank, is het verplicht dat het overeenkomstige formulier werd verzonden en aanvaard. Het programma is niet in staat om te bepalen of er voor eenzelfde hoofdbegunstigde een lopende aanvraag tot beslissing bestaat. Er wordt dus gevraagd om de verschillende facturen apart te behandelen. De volgende factuur zal slechts eenmaal moeten worden ingevoerd, wanneer het vorige formulier aanvaard werd. Voor technische vragen, gelieve contact op te nemen met de Helpdesk OCMW's van Smals, ofwel telefonisch (02/787.58.28), ofwel per mail via het adres ocmw-cpas@smals.be. Voor vragen over de inhoud, gelieve contact op te nemen met de front desk van de POD MI, ofwel telefonisch (02/508.85.85), ofwel per mail via het adres vraag@mi-is.be.

 2. Binnen welke termijn moet de beslissing worden bekendgemaakt?

  De kennisgeving van de beslissing moet gebeuren binnen de 8 dagen na de beslissing. Om een oplossing te bieden voor de verzendkosten via aangetekende brief mag de beslissing betekend worden per gewone brief of met ontvangstbevestiging

 3. Zijn er uitzonderingen voor de indieningstermijnen van de aanvraag?

  De enige uitzondering is het geval van overmacht. De overschrijding van de termijn van 60 dagen mag niet het resultaat zijn van een nalatigheid van de persoon. Als het OCMW van mening is dat deze persoon zijn aanvraag niet kon bezorgen binnen de verleende termijnen voor een reden die niet bij hem ligt en de aanvraag zo snel mogelijk bezorgd werd, kan van de termijn van 60 dagen worden afgeweken. Het OCMW moet de overmacht bevestigen.

 4. Welk OCMW is bevoegd voor de verwarmingstoelage?

  Het OCMW van de hoofdverblijfplaats van de begunstigde, overeenkomstig de algemene bevoegdheidsregel. Naast de algemene regel van de hoofdverblijfplaats zijn de uitzonderingen in verband met de bevoegdheid, vastgelegd door de wet van 2 april 1965, eveneens van toepassing.

 5. Welke specifieke bewijsstukken moet de aanvrager die in een appartement woont indienen?

  De aanvrager bezorgt het OCMW: - een kopie van de algemene factuur; - een document waarin de eigenaar of de beheerder van het gebouw het aantal woningen bevestigt waarop de factuur betrekking heeft. In principe moet het leveringsadres van de brandstof die in aanmerking komt gelijk zijn aan het adres van de hoofdwoning van de aanvrager. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, omdat de aanvrager in een huis woont dat deel uitmaakt van een sociale woonwijk met een gemeenschappelijke tank, moet de betrokkene hiervan het bewijs leveren via een attest opgesteld door de beheerder van de sociale woonwijk.

md xs sm lg