• Vanaf wanneer is het tarief open?

  Het sociaal tarief wordt dan geopend vanaf de eerste dag van trimester (X-1). Het zal eindigen op 31 december van het jaar van trimester (X-1). Bijvoorbeeld: een persoon ontvangt een leefloon van een OCMW vanaf 1 maart 2011. Deze situatie zal in de loop van april 2011 worden bekendgemaakt aan zijn energieleverancier, welke laatste het sociaal tarief zal toekennen vanaf 1 januari 2011, en dit tot 31 december 2011, ongeacht het feit of de uitkering van het leefloon voor 31 december 2011 wordt stopgezet.

 • Wat zijn de vereiste stappen om van het sociale tarief te kunnen genieten?

  Sinds 2010 moeten de categorieën van begunstigden geen stappen meer ondernemen. Deze toekenning is geautomatiseerd door de Federale Overheidsdienst Economie. Via de kruising van databanken met gegevens over mogelijke rechthebbenden en gegevens aanwezig bij de energieleveranciers gebeurt deze toekenning aldus automatisch. In principe zou het afleveren van een attest dan ook niet meer nodig zijn.

 • Welke categorieën van personen zijn er die recht hebben op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit?

  Er bestaan vier categorieën van personen die recht hebben op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit. Een eerste categorie heeft betrekking op gebruikers van het OCMW. Het gaat om personen of gezinnen waarvan één of meerdere personen op het domicilieadres één van de volgende tussenkomsten ontvangen van het OCMW:

  • een leefloon;
  • een financiële maatschappelijke dienstverlening, equivalent aan het leefloon;
  • een voorschot op:
   • het gewaarborgde inkomen voor bejaarden;
   • een tegemoetkoming voor gehandicapten;
   • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

   

  Een tweede categorie heeft betrekking op personen of gezinnen waarvan één of meerdere personen op het domicilieadres één van volgende tussenkomsten ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • een integratietegemoetkoming;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
  • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

   

  Een derde categorie heeft betrekking op personen of gezinnen waarvan één of meerdere personen op het domicilieadres één van volgende tussenkomsten ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen

   

   

  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een bijkomende tegemoetkoming of een tegemoetkoming bijkomende aan het gewaarborgd inkomen);
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

   

   

  Een vierde categorie heeft betrekking op sociale huurders in een appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en waarbij de woningen worden verhuurd voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij. Het sociaal tarief is hier enkel van toepassing op aardgas.