Veelgestelde vragen

  1. Hoe moet de zin "OCMW’s met het hoogst aantal leefloonbegunstigden die een gezin ten laste hebben (categorie 3) krijgen meer punten" begrepen worden?

    Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een projectvoorstel vooreerst minstens 60/100 behalen bij de beoordeling van de selectiecriteria. De OCMW’s die minstens 60/100 behaalden worden op basis van de indicator ‘leefloongerechtigden cat.3’ in 5 groepen ingedeeld. Concreet wordt hierbij naar het relatief aandeel van de leefloongerechtigden cat. 3 gekeken. De quotering op de selectiecriteria wordt vervolgens vermeerderd met 0 tot 5 punten afhankelijk van het relatief aandeel van de leefloongerechtigden cat. 3 in het werkingsgebied van het OCMW (of het samenwerkingsverband).

  2. Om ontvankelijk te zijn wordt een beslissing van de OCMW-Raad voorgelegd waarin deze zich akkoord verklaart met de uitvoering van het project. Wat als de OCMW-Raad in juli niet meer samenkomt?

    Indien de OCMW-Raad in juli of augustus niet meer samenkomt dan zal de dossierverantwoordelijke bij het indienen van het aanvraagdossier een ondertekende verklaring geüploaden waarin staat dat de beslissing van de OCMW-Raad of OCMW-Raden tegen ten laatste 26 september 2018 aan de POD Maatschappelijke Integratie zal worden overgemaakt. De Raadsbeslissing(en) word(t)(en) vervolgens per email naar de frontoffice van de POD Maatschappelijke Integratie gestuurd. Indien de POD Maatschappelijke Integratie op 26 september 2018 niet in het bezit is van deze beslissing kan het project niet gesubsidieerd worden.

md xs sm lg